Valla torg i Årsta

I Valla torg i Årsta arbetar Stockholmshem med ny teknologi och smarta lösningar när bostadsområdet kring Valla Torg i Årsta utvecklas till en modell för hållbar renovering och energieffektivisering.

Årsta är en snabbt växande stadsdel i södra Stockholm. Med ny teknologi och smarta lösningar utvecklas området kring Valla Torg i Årsta till en modell för hållbar renovering och energieffektivisering.

Energieffektivisering och smarta lösningar

Den viktigaste åtgärden i området är minskad energianvändning med 60 procent när byggnaderna från 1960-talet renoveras.

I projektet ingår även att minska utsläppen från transporter i området, installation av smarta system för sophantering och sopsortering och solenergiproduktion. Boende i området får även testa olika lösningar som bidrar till en hållbar livsstil.

Renovering av drygt 300 lägenheter

Stockholmshems drygt 300 lägenheter i Valla torg byggdes 1961 och är idag i behov av renovering. Husen genomgår därför en omfattande ombyggnad, parallellt med att de förses med den senaste beprövade tekniken inom energieffektivisering, inom ramen för GrowSmarter.

Utöver lösningarna i GrowSmarter så byts även husens tekniska system för el, ventilation och värme, nya stammar för vatten och avlopp, nya hissar och energisnål belysning installeras, nya tvättstugor byggs och utemiljön ses över. I lägenheterna blir det nya ytskikt, nya eller renoverade kök (hyresgästerna väljer nivå) och nytt badrum.

Exempel på smarta lösningar

Kontakt

Mika Hakosalo

Site Manager GrowSmarter Stockholm, miljöforvaltningen

Emma Borggrén-Franck

Kommunikationsansvarig GrowSmarter Stockholm, miljöforvaltningen

Uppdaterad