GrowSmarter i Slakthusområdet

Slakthusområdet ska inom loppet av några år omvandlas från ett industriområde till en levande stadsdel med lägenheter, restauranger, kontor, skola, förskolor och parker. När området byggdes för drygt 100 år sedan var det ett industriområde i utkanten av staden. Nu utvecklas området till en förtätad stadsdel med fokus på hållbarhetsfrågorna.

Stockholms stad har renoverat och utvecklat det gamla tarmrenseriet och dyngboden i Slakthusområdet för ny verksamhet. Huset som länge var en livsmedelsindustri ska nu bli klubb- och kulturlokal med Slaktkyrkan som arrangerar konserter, utställningar, klubbkvällar, filmvisningar, företagsevent och mycket annat. Hösten 2018 planeras öppnandet av en restaurang i huset.

Byggnaden, som ligger på Rökerigatan, har ett stort kulturhistoriskt värde liksom många andra byggnader i Slakthusområdet som står för en framtida omvandling. Den stora utmaningen med projektet har varit att utveckla byggnaden för modern verksamhet och samtidigt bevara viktiga kulturhistoriska värden

Ombyggnaden är en del av EU-projektet Grow Smarter och får stöd för att utveckla hållbara lösningar.

Målet med projektet är att hitta smarta, kostnadseffektiva och skalbara tekniska lösningar, och att på sikt även andra före detta industribyggnader ska kunna rustas upp och utvecklas till en standard för hållbarhet som motsvarar kraven på dagens nybyggnationer.

Exempel på smarta lösningar

Kontakt

Mika Hakosalo

Site Manager GrowSmarter Stockholm, miljöforvaltningen

Emma Borggrén-Franck

Kommunikationsansvarig GrowSmarter Stockholm, miljöforvaltningen

Uppdaterad