Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Planerat

Utveckling av Stadsbiblioteket

Vasastaden

Stockholms stad ska rusta upp och utveckla Stockholms stadsbibliotek, Spelbomskan 16, till att bli ett modernt och funktionellt bibliotek av vår samtid. Rustat för att ta emot ett större besöksantal och behålla sin roll som en kulturhistorisk- och arkitektonisk världsikon.

Projektfakta

Vad?

Moderniseringen av Stadsbiblioteket omfattar huvudbyggnaden, Annexet och basarerna.

Förutom en omfattande renovering och upprustning av lokalerna är de stora delarna i förslaget att integrera internationella biblioteket med verksamheten i huvudbyggnaden för ett mer mångspråkigt och mångkulturellt bibliotek. Det ska också skapas en betydligt större barnavdelning. Andra delar som ingår i planeringen är en ny samlingssal för 200 personer, fler grupprum och ett större café. Detta möjliggörs bland annat genom att basarerna på Sveavägen blir en del av Stadsbibliotekets ytor. Även terrasserna ovanpå basarerna ska utvecklas och bli en del av en större helhet.

Uppdraget handlar inte primärt om yttre arkitektur, utan om att få tillgängliga, funktionella, yteffektiva och flexibla lokaler. Syftet med projektet är att möjliggöra en verksamhetsutveckling, inom byggnaderna. Stadsbiblioteket har identifierat följande utvecklingsområden för det framtida Stadsbiblioteket.

  • Rum för tystnad och samtal.
  • De många språkens bibliotek.
  • Bibliotek för barn av idag.
  • En pärla behöver putsas.
  • Innerstad i förändring.

I dokumentet Förnyat Stadsbibliotek kan du läsa mer ingående om utvecklingsområdena.

Förnyat Stadsbibliotek

Upprustningen och moderniseringen av Stadsbiblioteket ska ske med stor hänsyn till de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram framtaget i samarbete med Länsstyrelsen. Vårdprogrammet finns på stadens webbsida Kulturhistoriska intressanta byggnader får vårdprogram.

Arkitekt för utvecklingen av Stadsbiblioteket är Caruso St. John Architects i samarbete med Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

Varför?

När Asplundhuset stod klart 1928 var det kanske världens mest moderna bibliotek. Idag ställer medborgarnas förändrade biblioteksbeteenden helt andra krav på ett modernt bibliotek. Det behöver anpassas till nya förutsättningar, som medborgarnas ändrade biblioteksbeteenden och utökningen av publikströmmar, från exempelvis Odenplan.

Bibliotekets ytor behöver bli mer flexibla och tillgängliga. Idag råder brist på väsentliga ytor som exempelvis grupp- och mötesrum, café, teknik och lagerutrymmen. Även barnavdelningen behöver bli större.

För att bättre kunna möta dagens mångspråkiga och mångkulturella Stockholm behöver verksamheten i Stadsbibliotekets huvudbyggnad och i Internationella biblioteket (Annexet) integreras.

Biblioteksbyggnaderna har också stora renoveringsbehov och tekniska brister som behöver åtgärdas för att bevara kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Sprickor, läckor och fukt är problem som huset idag tampas med.

När?

Inriktningsbeslut för projektet fattades hösten 2015.

Preliminär tidplan

  • Genomförandebeslut hösten 2018
  • Genomförandefas 2019 – 2021
  • Invigning 2021

Vem?

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Lena Johanson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Karin Bolin

Mediestrateg, Kulturförvaltningen

Bildgalleri

Skiss på basarerna
Skiss på basarerna
Skiss på barnens rotunda
Skiss på barnens rotunda

Projekt på Norrmalm

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad