Flygbild Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson
Stadsbiblioteket. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Planerat

Utveckling av Stadsbiblioteket

Vasastaden

Stockholms stad planerar att rusta upp Stockholms stadsbibliotek, Spelbomskan 16, till att bli ett funktionellt bibliotek av vår samtid. Målet är att Stadsbiblioteket ska kunna ta emot ett större antal besökare och blir mer tillgängligt samtidigt som byggnaden behåller sin roll som en kulturhistorisk- och arkitektonisk världsikon.

Projektfakta

Upprustningen omfattar huvudbyggnaden och basarerna

Upprustningen av Stadsbiblioteket omfattar huvudbyggnaden och basarerna. Det finns två alternativ:

  1. Vi renoverar samtidigt som vi utvecklar lokalerna
  2. Vi fokuserar enbart på renoveringen

Under 2018 kommer vi göra en fördjupad analys av dessa två alternativ.

1. Vi renoverar samtidigt som vi utvecklar lokalerna

I det här alternativet ingår ett förslag om en betydligt större barnavdelning. Andra delar som ingår i planeringen är en ny samlingssal för 200 personer, fler grupprum och ett större café. Detta möjliggörs bland annat genom att basarerna på Sveavägen blir en del av Stadsbibliotekets ytor. Även terrasserna ovanpå basarerna ska utvecklas och bli en del av en större helhet.

Utvecklingsalternativet innebär inga förändringar på den yttre arkitekturen, utan om att få tillgängliga, funktionella, yteffektiva och flexibla lokaler. Syftet är att möjliggöra en verksamhetsutvecklin inom byggnaderna.

2. Vi fokuserar enbart på renovering

Det här alternativet handlar om att göra nödvändiga åtgärder för att säkerställa ekonomiska och kulturhistoriska värden, förbättra inomhusmiljön och byggnadens energimässiga prestanda, digital teknik, inredning med mera. I förslaget ingår också en ny entré från Sveavägen.

Arbetena för de bägge alternativen ska ske med stor hänsyn till de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. Som stöd i arbetet finns ett vårdprogram Stadsbiblioteket med tillhörande park framtaget i samarbet med Länsstyrelsen. Du kan läsa vårdprogrammet och vad vårdprogram är på webbsidan Kulturhistoriska intressanta byggnader får vårdprogram .

Verksamhetens behov

Stadsbiblioteket har identifierat följande utvecklingsområden för det framtida Stadsbiblioteket:

  • Rum för tystnad och samtal
  • De många språkens bibliotek
  • Bibliotek för barn av idag
  • En pärla behöver putsas
  • Innerstad i förändring

Redan nu pågår en integrering av det internationella biblioteket med verksamheten i huvudbyggnaden. Det framtida Stadsbiblioteket ska inte ha ett internationellt bibliotek – utan vara ett internationellt bibliotek.

I dokumentet Förnyat Stadsbibliotek kan du läsa mer ingående om utvecklingsområdena.

Förnyat Stadsbibliotek

Arkitekt för utvecklingen av Stadsbiblioteket är Caruso St. John Architects i samarbete med Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB.

Varför behöver biblioteket utvecklas och renoveras?

När Asplundhuset stod klart 1928 var det kanske världens mest moderna bibliotek. Idag ställer medborgarnas förändrade biblioteksbeteenden helt andra krav på ett bibliotek. Det behöver anpassas till nya förutsättningar, som medborgarnas ändrade biblioteksbeteenden och utökningen av publikströmmar, från exempelvis Odenplan.

Biblioteksbyggnaderna har också stora renoveringsbehov och tekniska brister som behöver åtgärdas för att bevara kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Sprickor, läckor och fukt är problem som huset idag tampas med.

Bibliotekets ytor behöver bli mer flexibla och tillgängliga. Idag råder brist på väsentliga ytor som exempelvis grupp- och mötesrum, café, teknik och lagerutrymmen. Även barnavdelningen behöver bli större.

Mot denna bakgrund utreder vi ett utvecklingsalternativ parallellt med ett renoveringsalternativ.

Preliminär tidplan

  • Genomförandebeslut hösten 2018
  • Genomförandefas 2019 – 2021
  • Invigning 2021

Ansvarig för projektet

Ansvarig för utvecklingsprojektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten, i nära samarbete med kulturförvaltningen och Stockholms stadsbibliotek.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Lena Johanson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Karin Bolin

Mediestrateg, Kulturförvaltningen

Bildgalleri

Skiss på basarerna
Skiss på basarerna
Skiss på barnens rotunda
Skiss på barnens rotunda

Projekt på Norrmalm

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad