Visionsbild för Axelsbergs centrum. Bild: Joliark/Lennart Ericsson
Projekt Planerat

Utveckling av Axelsbergs centrum

Hägersten

En ny detaljplan planeras för Axelsbergs centrum för att ge ett bättre fungerande centrum med bostäder och kommersiella lokaler. Förslaget är på samråd 19 juni-26 augusti 2018.

Projektfakta

Axelsbergs centrum utvecklas med nytt torg och bostäder

Axelsbergs centrum ligger på båda sidor om Selmedalsvägen. En gångtunnel under vägen utgör förbindelsen mellan de båda delarna. I den södra delen finns tunnelbana, apotek och vårdcentral vid Axelsbergs torg. I den norra delen finns en livsmedelsaffär, mindre butiker samt samlingslokaler vid Hägerstens Torg. Området har ett attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik. Projektet kan skapa nya bostäder, mer service och ett nytt torg vid Axelsbergs centrum.

Planarbetet ska ge förutsättning för ett bättre fungerande centrum med nytt torg, kommersiella verksamheter i torgplan och fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Totalt omfattar förslaget cirka 137 lägenheter och nya kommersiella lokaler vid ett nytt torg. Befintlig matvaruaffär planeras att få ett nytt läge med entré mot det nya torget. Hushöjden varierar mellan en till tio våningar.

Samråd 19 juni-26 augusti 2018

Start-PM för planläggning av Axelsbergs centrum togs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2000. Programsamråd hölls 2002. Plansamråd för centrumområdet med överdäckning av tunnelbanestationen genomfördes i oktober-november 2005. Detaljplaneförslaget visades i januari-februari 2007.

Projektet låg vilande 2008-2014 i avvaktan på ett genomförandeavtal mellan Trafikförvaltningen (fd SL) och Stockholms stad för att reglera en eventuell överdäckningen av tunnelbanan. Våren 2014 återupptogs planarbetet med två större förändringar. Planområdets västra del omarbetas och utvidgas, och den norra delen av centrumområdet omarbetas.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2015 om ny inriktning för projektet med ett omarbetat centrum. Överdäckning av tunnelbanan är inte aktuellt i nuläget.

Planförslaget för Axelsbergs centrum går på samråd 19 juni-26 augusti 2018. Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas 20 augusti.

Stockholms stad utvecklar området

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området. 

Bildgalleri

Illustrerad plan över område ur fågelperspektiv.
Illustrationsplan för Axelsbergs Centrum. Illustration: Sweco
Flygfoto över området med föreslagen bebyggelse inritad.
Flygfoto över området med föreslagen bebyggelse inritad. Bild: Joliark/Lennart Ericsson
Visionsbild för Axelsbergs centrum. Bild: Joliark/Lennart Ericsson
Visionsbild för Axelsbergs centrum. Bild: Joliark/Lennart Ericsson

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet i projektet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nina Morling

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad