Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan
Projekt Pågående

Upprustning av Gulsippans parklek

Hässelby villastad

Gulsippan är en uppskattad och välbesökt parklek för både yngre och äldre stockholmare. För att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser rustar staden upp parken.

Projektfakta

Parken har rustats upp med fokus på lek

Hässelby Villastad växer med nya bostäder. Parkleken Gulsippan är en mycket uppskattad och välbesökt parklek som ligger omgiven av äpple- och fruktträd i ett villaområde i Hässelby Villastad. För att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser har staden rustat upp parken med fokus på lek. I parken finns flera olika lekredskap samt en kiosk, ett djurhus med får, höns och kaniner. En del av parken är inhägnad med staket och grind för de mindre barnen.

Planarbetet för Gulsippan startade i december 2015. De boende i närområdet fick komma med synpunkter på hur de ville att parken ska rustas upp. Vissa önskemål från de boende har, tillsammans med uppdraget att skapa en så kostnadseffektiv parkupprustning som möjligt, legat till grund för upprustningen.

Upprustningen startade i slutet av 2016 och slutfördes under hösten 2017. Parken har fått ny lekutrustning och ny markbeläggning. Hela parkleken är nu öppen och upprustningen är klar.

Upprustning av Gulsippans cykelpark

Stockholms stad kommer att rusta upp Gulsippans cykelpark med start våren 2018. Den beräknas vara färdigställd till sommaren 2018.

Vi kommer att rusta upp cykelparken med lösningar för både cykel och skate.

Stockholms stad rustar upp parken

Exploateringskontoret i samarbete med Hässelby–Vällingby stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och White Arkitekter.

Frågor och svar

Nyheter

Bildgalleri

Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda
Parkleken Gulsippan
Rött hus med skylten Parkleken Gulsippan
Foto på parkleken Gulsippan
Två kaniner på gräsmatta
I parkleken Gulsippan finns kaniner
Närbild på svart lamm
I parkleken Gulsippan finns lamm
Park med träd, gräsmatta och linbana. Människor som leker.
I parkleken Gulsippan finns linbana

Kontakt

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad