Projekt Pågående

Svandammsparken rustas upp

Midsommarkransen

Svandammsparken i Midsommarkransen rustas upp för att skapa en mer trivsam miljö. Parkens besökare har lämnat synpunkter och bidragit med idéer till utformningen. Arbetet påbörjades i september 2017 och första etappen ska vara klar till sommaren 2018

Projektfakta

Vad?

Upprustningen av Svandammsparken omfattar i en första etapp den norra delen av parken. Under byggtiden är den södra delen öppen som vanligt.

Parken ska fylla behov för många olika besökare och det tar vi hänsyn till vid utformningen av parken. Stadens landskapsarkitekter har arbetat fram ett förslag på hur den nya parken ska se ut utifrån de synpunkter som kom in under en dialog med parkens besökare hösten 2015. Samråd, då allmänheten var välkommen att lämna synpunkter på programförslaget, pågick i april 2016.

När?

Upprustningen av Svandammsparken påbörjades i september 2017. Den första etappen ska vara klar till sommaren 2018 och omfattar norra delen av parken:

  • en större plaskdamm med teknikhus och toalett
  • lekplats för mindre barn
  • ny entré från Tellusborgsvägen/Oktobergatan
  • nya sittplatser
  • ny belysning
  • dåliga träd ersätts med nya

Under byggtiden kommer lekpark och plaskdamm att vara avstängda.

Södra delen av parken är öppen som vanligt och kommer rustas upp i en framtida etapp.

Tretton nya träd

I september 2017 fälldes tretton träd i norra delen av parken för att kunna ersättas med nya. Träden som fälls, tolv pilar och en lönn, är bedömda av arborist för att se vilka som är i dåligt skick på grund av ålder, sjukdomar och skador. I en park där många vistas är det viktigt att tänka på säkerheten, både för barn och vuxna, och pilar har en relativt kort livslängd.

Tretton nya träd ska planteras och vara i stora storlekar för att ge snabb effekt. Träden som valts är silverlönn, fylldblommigt körsbär, näverhägg, lönn och silverpil. Dessutom planteras buskar, till exempel magnolia, prydnadsapel och ligustersyren. Eftersom Svandammsparken är en stadsdelspark ska den innehålla blommande växter.

Lista på träd som fälls och nyplanteras

Vem?

Trafikkontoret tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning driver projektet. Landskapsarkitekter är Nyréns Arkitektkontor. Entreprenörer är Y2 Anläggning AB.

Illustrationer

Kontakt

Hägersten-Liljeholmen

Trafikkontoret

Uppdaterad