Tensta, Bränninge 1, Belatchew arkitekter
Tensta, Bränninge 1, Belatchew arkitekter
Projekt Pågående

Studentbostäder i Tensta centrum

Tensta

Vid tunnelbanan i Tensta centrum, kvarteret Bränninge 1, planeras ett 18 våningar högt hus med cirka 240 studentbostäder. Den höga byggnaden blir visuell hållpunkt för Tensta centrum och Tensta.

Projektfakta

Varför?

Nya bostäder i centrum innebär en förstärkning av Tensta centrum och ökad trygghet. Läget bedöms vara lämpligt för studentbostäder på grund av närheten till buss- och tunnelbana, centrum och närheten till Kista arbetsområde.

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och staden har även som målsättning att anvisa mark för fler studentbostäder.

Vad?

Nya studentbostäder planeras i ett högt hus i Tensta centrum. På den här platsen låg tidigare Spånga-Tensta förvaltningsbyggnad.

I bottenvåningen föreslås kommersiella lokaler. På övriga våningar ryms 223 ettor (ca 23 kvadratmeter), 17 tvåor (ca 47 kvadratmeter). Fasaden kläs med olikfärgade skivor.

Jämfört med start-PM har två våningar tillkommit genom en ny bjälklagskonstruktion men inom samma totalhöjd. De två våningarna rymmer cirka 30 lägenheter.

Byggnaden blir totalt cirka 56 meter hög.

Vem?

Byggherre är Åke Sundvall Projekt AB.

Lägenheterna kommer att förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

När?

Byggstart hösten 2015. Klart preliminärt 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Per-Eric Siljestam

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad