Projekt Pågående

Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan

Allt fler åker tåg. Det ställer höga krav på järnvägen, som ska vara punktlig och säker. Trafikverket gör nu en historisk satsning på att rusta järnvägen för framtiden. Störst åtgärd i Sverige görs på sträckan Stockholm Central till Stockholms södra.

Stockholm växer och det ställer höga krav på infrastrukturens anpassning. Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade i hela landet. Här passerar alla tåg till och från södra Sverige. Blir det stopp på denna sträcka av någon anledning så får det konsekvenser för stora delar av Sveriges järnvägstrafik.

Järnvägen är till stora delar från 1950-talet och står nu inför en omfattande upprustning. Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har idag.

Både de som åker tåg, bil, cyklar, går, bor och jobbar längs den aktuella sträckan påverkas av arbetet 

Det går inte att rusta upp en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor utan att det påverkar trafiken och de som reser med tågen. Trafikverkets arbete med att rusta upp Getingmidjan kommer att påverka både tågresenärer, de som bor, jobbar, går, cyklar och åker bil längs den aktuella sträckan.

Ändrad gångväg från Söder Mälarstrand till gångbron över Söderström

I januari 2018 börjar arbetet med att reparera och förstärka Söderströmsbrons brostöd vid Söder Mälarstrand. Det påverkar framkomligheten för gående eftersom Södra trappan från Söder Mälarstrand upp till gångbron stängs av.

I samband med att arbetet med att förstärka brostöden vid Söderströmsbrons södra landfäste påbörjas kommer Södra trappan, som går från Söder Mälarstrand upp till gångbron över Söderström mot Riddarholmen, att stängas av.

Det kommer fortsatt gå att ta sig till Riddarholmen via gångbron, men man får gå en annan väg för att komma till gångbron. Omledningsskyltar kommer att finnas på plats för att visa hur man ska gå.

Håll dig uppdaterad om Trafikverkets arbeten längs sträckan Stockholms central och Stockholms Södra

 Om projekt Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan, Trafikverkets webbplats
Så påverkar arbetet med Getingmidjan dig, Trafikverkets webbplats
Frågor och svar, Trafikverkets webbplats

 

 

Uppdaterad