Projekt Pågående

Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan

Allt fler åker tåg. Det ställer höga krav på järnvägen, som ska vara punktlig och säker. Trafikverket gör nu en historisk satsning på att rusta järnvägen för framtiden. Störst åtgärd i Sverige görs på sträckan Stockholm Central till Stockholms södra.

Projektfakta

Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra rustas upp

Getingmidjan, sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet. Anläggningen är till stora delar från 1950-talet och i behov av upprustning och underhåll.

 Sträckan har två spår och är två km lång. Här passerar i stort sett alla tåg till och från södra Sverige. Järnvägen på sträckan är i behov av omfattande renovering och underhåll. Upprustningsbehoven handlar bland annat om att broarnas grundläggning ska förstärkas, brobanor ska bytas, betongkonstruktioner i tunnlarna ska repareras.

Trafikerad sträcka

 Stockholm växer och det ställer höga krav på infrastrukturens anpassning. Sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, den så kallade Getingmidjan, är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade i hela landet. Här passerar alla tåg till och från södra Sverige. Blir det stopp på denna sträcka av någon anledning så får det konsekvenser för stora delar av Sveriges järnvägstrafik.

Efter upprustningen kommer Getingmidjan att ha samma placering och samma antal spår som den har idag.

Stor påverkan

Det går inte att rusta upp en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor utan att det påverkar trafiken och de som reser med tågen. Trafikverkets arbete med att rusta upp Getingmidjan kommer att påverka både tågresenärer, de som bor, jobbar, går, cyklar och åker bil längs den aktuella sträckan.

Tidplan

Nu – 2018 förberedande arbeten.
2017 – 2021 pågår de stora arbetena med Getingmidjan.
2018 – 2020 kommer Getingmidjan att stängas av helt under 8 veckor på somrarna.

Vem

Trafikverket är ansvarig för projektet. Arbetet sker i nära samarbete med bland annat SL, Stockholms stad, Statens fastighetsverk samt Stockholms hamnar.

Mer information

Om projekt Stockholm Central–Stockholms södra, Getingmidjan, Trafikverkets webbplats
Aktuellt i ditt område, Trafikverkets webbplats
Frågor och svar, Trafikverkets webbplats

Uppdaterad