Äng fylld med ängsblommor
Projekt Pågående

Sportfältet får ny lekmiljö

Gärdet

I dialog med stockholmarna ska det växa fram en ny spännande lekmiljö på Sportfältet.

Projektfakta

Vad?

En ny spännande lekmiljö på sportfältet och inom nationalstadsparken. Här kommer fokus att vara på rörelse och barns och ungas förståelse för naturen och ekosystemtjänster.

För att samla in synpunkter och stimulera till medskapande har en tillfällig lekplats anlagts på platsen i planeringsskedet. Där har stadsdelsförvaltningen arrangerat flera lek- och dialogtillfällen för barn och unga i olika åldrar. Förutom att lämna idéer och synpunkter har besökarna kunnat plantera i odlingslådor, så fröer, bygga insektshotell och måla egna fågelholkar. Ett flertal av fågelholkarna finns nu monterade på platsen. I november 2016 hölls ett parksamråd och på stadsdelsnämndens möte i februari 2017 godkändes programförslaget. Anläggandet påbörjas under våren 2018.

Varför?

Det har kommit medborgarförslag till stadsdelsnämnden med önskemål om en lekplats i området och genomförd lekplatsinventering visar också att det finns behov av lek i området.

När?

Under 2015 skapades en tillfällig lekmiljö där barn och unga fick vara med och planera platsens framtida permanenta utformning. Fram till juni 2017 pågår planering och projektering av en permanent lekmiljö. Byggstart planerad till våren 2018 för att pågå under samma år.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med idrottsförvaltningen och länsstyrelsen.

Galleri

Äng fylld med ängsblommor
Äng
Människor står samlade vid några picknickbord på fältet
Barn planterar i odlingslådor på fältet
Odling i odlingslådor

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad