Pågående och planerade arbeten 2018

 

januari - juni

Trollesundsvägen avstängd

Stockholm Vatten och Avfall lägger nya ledningar i Trollesundsvägen. En del av vägens sträckning är därför avstängd för bilar. Cyklister och gående kan fortfarande ta sig fram.

februari - juni

Gångväg avstängd

Fortum lägger en ny fjärrvärmeledning vid arbetsområdet. Arbetet innebär att en del av gångvägen mellan Trollesundsvägen och Läggestavägen stängs av.

februari

Trädfällning

Träd ska fällas där de nya bostadshusen ska stå. I området mellan de nya bostadshusen och befintlig bebyggelse bevaras träd och naturmark för att behålla områdets naturkaraktär.

mars - augusti

Borrning och sprängning

Större delen av marken som ska bebyggas består idag av berg vilket måste borras, sprängas och sedan transporteras bort.

april

Ny nätstation

Ellevio sätter upp en ny nätstation.Arbetet medför planerade elavbrott för kunder i området. Kunderna informeras i förväg.

Uppdaterad