Foto över Signalparken på våren.
Signalparken maj 2016. Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB.
Projekt Planerat

Signalparken rustas upp och förnyas

Marieberg

Signalparken ska rustas upp för att möta det växande behovet av attraktiva och välkomnande park- och lekmiljöer.

Projektfakta

Vad?

Signalparken ligger längs Signalgränd i stadsdelen Marieberg på Kungsholmens sydvästra del. I parken finns en lekplats, bänkar, gräsmatta, buskar och flera stora träd.

Ett program för upprustning ska tas fram, som anger inriktning och förslag på förnyelse. Målet är att skapa en attraktiv och välkomnande park för barn och vuxna. Under våren 2018 kommer allmänheten ha möjlighet att komma med synpunkter på hur parken ska rustas upp. Mer information kommer inom kort.

Varför?

Signalparken är sliten och behöver rustas upp för att möta det växande behovet av attraktiva park- och lekmiljöer. Under 2018 kommer också den tillfälliga förskolan i parken att tas bort, vilket gör att det finns anledning att se över och förnya parken.

När?

Program tas fram 2018. Projektering genomförs 2019. Upprustningen genomförs 2020.

Vem?

Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med Trafikkontoret.

 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad