Projekt Pågående

Sätra Torg

På Sätra Torg invid Sätra Centrum bygger Peab Bostad AB bostadshus i 5-6 våningar om totalt 100 lägenheter. Detaljplanen vann laga kraft den 25 januari 2007. Peabs byggstart skedde hösten 2016.

Projektfakta

Vad?

Peab Bostad AB påbörjade hösten 2016 sin produktion av bostadshus i 5-6 bostadsvåningar om total 100 bostadsrättslägenheter kring en bostadsgård. Parkeringsmöjligheter för boende kommer erbjudas i markplan samt i underjordiskt garage.

Varför?

Sätra centrum byggdes i mitten av 1960-talet med en centrumhall, skola, vårdcentral och stadsdelsservice. Minskande befolkning och vikande service i centrum liksom utredningen om närliggande Skärholmsvägen ledde till diskussioner om upprustning, nya bostäder och service i området. Ett programarbete för Sätra Centrum påbörjades 2002 och vann laga kraft 2007. Planen har genomförts i omgångar.

När?

Peab Bostad AB planerar inflyttning kvartal 1-2 2019. Stadens arbeten påbörjas preliminärt mars 2019.

Vem?

Byggherre för bostadshusen och bostadsgården är Peab Bostad AB. Stockholms stad ansvarar för utbyggnad av gatan i anslutning till projektet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad