Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Projekt Pågående

Nytt stadskvarter vid Rosenlundsparken

Södermalm

Vid Rosenlundsparken växer ett nytt stadskvarter fram med nya bostäder, verksamhetslokaler och en trivsammare mer tillgänglig park.

Projektfakta

Nya bostäder och en mer tillgänglig park

Området kring Rosenlundsparken ska göras mer levande och innerstadslikt genom att komplettera stadsstrukturen med nya bostäder och lokaler med entréer i gatuplan. Ett annat mål är att förstärka Rosenlundsparkens gröna kvaliteter och utveckla dess funktion som attraktiv stadspark.

I den västra delen av Rosenlundsparken byggs ca 219 bostäder i flerbostadshus och en förskola med fem avdelningar. Stockholmshem bygger ca 129 hyresrättslägenheter och JM bygger ca 90 bostadsrättslägenheter. Bebyggelsen är ordnad som ett större stadskvarter och en fristående byggnad i parkens norra del med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Två nya lokalgator anläggs också, Bjällbogatan norr om det nya bostadskvarteret och Tidelius gränd på den södra sidan. 

I samband med att bostadskvarteret byggs ska Rosenlundsparken kompletteras och förnyas. Syftet med upprustningen av parken är att öka möjligheten till lek och vidga de öppna gräsytorna. Läs mer om upprustningen av Rosenlundsparken i parkprogrammet: 

Parkprogram för upprustning av Rosenlundsparken

Byggaktörer

Stockholmshem bygger projektets hyresrätter och JM projektets bostadsrätter.

Tidplan

  • Byggnation av bostadshusen startade våren 2017.
  • Upprustningen av parken startar efter sommaren 2018.
  • Första inflytt i JMs hus beräknas till våren 2019. 
  • Första inflytt i Stockholmshems hus beräknas till hösten 2019.

Mer information

Informationsbrev december 2017

Frågor och svar

Här har vi samlat och besvarat några vanliga frågor. Har du en annan fråga - skicka den gärna till oss via kontaktuppgifterna. Listan kommer att uppdateras efter hand som nya frågor och svar dyker upp.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Vy från norra gatan mot öster. Kv. Ögonmåttet till vänster, Kv. Linjalen i bakgrunden
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över norra gatan med kv. Ögonmåttet till höger.
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Perspektiv över platsbildning vid trappor mot Tideliusgatan
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken
Östra husets fasad mot Rosenlundsparken
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson
Bild från byggarbetsplatsen, oktober 2017. Foto: Lennart Johansson

Kontakt

Projektets e-postadress

Jörgen Gustafsson

tf chef nyproduktion, Stockholmshem

Gunilla Roll, JM AB

Projektchef

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad