Projekt Pågående

Rålambshovsparken utvecklas

Kungsholmen

Ett åtgärdsprogram för förbättringar, ökad tillgänglighet och stärkta ekosystemtjänster har tagits fram. Åtgärderna genomförs i parken under 2016-2019.

Projektfakta

Vad?

Ett åtgärdsprogram för förbättringar, ökad tillgänglighet och stärkta ekosystemtjänster har tagits fram.

Varför?

Rålambshovsparken är hela stadens park. Dess storlek, innehåll och attraktiva läge gör att den nyttjas alla årstider av människor från hela Stockholmsområdet. Detta medför också hårt slitage på gräsytor och utrustning i parken, som ska fungera för många intressegruppers olika behov.

Vetskapen om grönområdens stora betydelse för att skapa en hållbar stad gör det även viktigt att titta på hur ekosystemtjänsterna i denna stora grön lunga på olika sätt kan värnas, stärkas och synliggöras.

När?

Åtgärderna kommer att genomföras i parken 2016-2019.

Det här är några av åtgärderna för Rålambshovsparken:

  • Ombyggnation av gångvägar.
  • Nyplantering av träd.
  • Nya möbler och skräpkorgar.

Vem?

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Plan för åtgärder Rålambshovsparken

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad