Område vid Sköndalsvägen där ny bebyggelse föreslås
Projekt Planerat

Radhus vid Sköndalsvägen

Sköndal

Ny radhusbebyggelse med 14 bostäder planeras på fastigheten Sköndal 2:1 längs med Sköndalsvägen vid korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen. Träd planteras längs med kvartersgatan som också får bilparkering.

Projektfakta

Vad?

Korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen får nya radhus som kompletterar de befintliga radhusen och villorna vid lokalgatan. Planområdet är ett långsmalt grönområde mellan befintlig radhusbebyggelse och Sköndalsvägen med en gång- och cykelväg. Här växer en ekdunge med en jätteek. Så många av ekarna på platsen som möjligt och främst jätteeken ska bevaras om det går.

Varför?

Värdet av att få fler bostäder i Stockholm motiverar att göra avsteg från nationella riktvärden för trafikbuller enligt Stockholmsmodellen. Sköndals centrum ligger 500 meter bort och det är cykelavstånd till Farsta centrum. Flera busslinjer trafikerar hållplatserna intill planområdet, bland annat busslinjer till Gullmarsplan, Skarpnäck, Farsta och Tyresö.

När?

Start PM tredje kvartalet 2014

Samråd fjärde kvartalet 2014

Granskning andra kvartalet 2015

Antagande SBN tredje kvartalet 2015

Vem?

Staden är fastighetsägare inom området. Byggherre med markanvisning är Sköndals Projektering AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Tidig illustration på radhus i två till tre våningar på platsen. Illustration Arklab
Illustration av planerad bebyggelse, fasad mot Sköndalsvägen: Illustration: Arklab

Kontakt

Jonas Claeson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad