Bilden visar de hus som föreslås i detaljplanen för Östberga norra.
I den här detaljplanen föreslås 220 nya lägenheter i Stockholmshus mellan Åbyvägen och Östbergabackarna.
Projekt Planerat

Nya hyresrätter planeras i norra Östberga

Östberga

I norra Östberga, mellan Åbyvägen och Östbergabackarna, planerar Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder 220 nya lägenheter i Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.

Projektfakta

220 nya lägenheter i Stockholmshus

Stockholms stad planerar tillsammans med Svenska Bostäder 220 nya lägenheter inom ramen för "Stockholmshusprojektet". Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Läs mer om Stockholmshusen här.

Området där husen planeras ligger i norra Östberga, mellan Åbyvägen och Östbergabackarna. För att ge plats åt fler lägenheter kommer gatan Östbergabackarna att behöva flyttas en aning bort från Åbyvägen.

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen: hösten 2018
  • Granskning av detaljplanen: 2019
  • Detaljplanen antas: 2019
  • Byggstart: 2019
  • Första inflyttning: 2021

En del i en större utveckling av Östberga

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus. Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Programmet för Östberga var på samråd under perioden 7 juni - 25 augusti 2017. Läs mer om programmet här.

Kontakt

Stina Bäckström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad