Lekställningar i form av bikupor i upprustningsförslaget
Projekt Planerat

Olaus Petriparken förnyas

Gärdet

Lekplatsen renoveras och utökas för att ge plats för mer lekutrustning.

Projektfakta

Vad?

Lekplatsen renoveras och utökas för att ge plats för mer lekutrustning. Odlingslådorna byts ut till samma typ som nu finns i Tessinparken. Se upprustningsförslaget i länken nedan.

Upprustningsförslag Olaus Petriparken

Varför? 

Dagens lekplats är sliten och behöver utökas. Närliggande förskolor har bland annat önskat sandlåda för små barn mer utmanande lek för 3-6 åringar, och solskydd. Regnvatten behöver också dräneras bort från lekplatsen på ett bättre sätt.

När?

Byggstart beräknas ske under våren 2018 och avslutas i slutet av sommaren.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad