Projekt Pågående

Observatorielundens nedre del utvecklas

Vasastaden

Flertalet åtgärder genomförs för en trivsammare och attraktivare parkmiljö i anslutning till stadsbiblioteket.

Projektfakta

Vad?

  • Den stensatta, naturalistiska bäckfåran byggs om, med nytt tätskikt, nya stensättningar och planteringar.
  • Betongmuren längs Sveavägen renoveras.
  • Den stora blomlådan planteras om.
  • Ny hundrastgård anläggs (hundrastgården på Observatoriekullen tas bort).

Varför?

Observatorielunden är en av Stockholms mest värdefulla och välbesökta parker och är viktig inte bara för stadsdelsområdets invånare utan används flitigt även av besökare från andra delar av staden. Parken ritades på 1930-talet av arkitekt Gunnar Asplund som också ritade stadsbiblioteket. Biblioteket och parken är tätt sammankopplade. En ombyggnation av biblioteket planeras, därmed är det även viktigt att förnya delar av parken för att möta behovet av vackra, trygga och hållbara parker i stadens centrala delar.

När?

Åtgärderna genomförs 2016-2018.

Stora delar av gräsmattorna är avstängda och framkomligheten bakom spegeldammen är begränsad. När muren mot Sveavägen renoveras kommer delar av den intilliggande trottoar påverkas vilket kan hindra framkomligheten något.

Vem?

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad