Visionsbild på gata, Stockholms livsmedelscentrum. Cedervall arkitekter
Visionsbild gata, Stockholms livsmedelscentrum. Cedervall arkitekter
Projekt Planerat

Nytt livsmedelscentrum i Stockholm

Larsboda

Stockholms stad vill utveckla Slakthusområdet till en stadsdel med bostäder, handel och kontor. Därför ska Stockholms stad bygga ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Sillö 4 och del av Farsta 2:1, med plats för företag som lämnar Slakthusområdet. Företagarna kommer att erbjudas nya, moderna och ändamålsenliga lokaler anpassade för livsmedelsproduktion.

Projektfakta

Staden bygger ett nytt livsmedelsområde

Vi bygger ett nytt livsmedelsområde på cirka 29 000 kvadratmeter för 10-15 företag som lämnar Slakthusområdet. De nya lokalerna gör det möjligt att effektivisera arbetet och arbetsmiljön kommer att bli bättre för personalen. Området ska leva upp till stadens klimatmål och ambitionen är att byggnaderna ska miljöcertifieras.

Utformningen av området och lokalerna har vi gjort i dialog med företagarna. De flesta livsmedelsföretagare som hyr lokaler av staden i Slakthusområdet idag har visat intresse för att flytta till Larsboda. Processen med att teckna avtal startar sommaren/hösten 2018.

En ny väg byggs från Nynäsvägen till Perstorpsvägen för att skapa goda trafik- och logistiklösningar till området.

Slakthusområdet blir en stadsdel med bostäder, handel och kontor

Stockholms stad vill utveckla Slakthusområdet till en stadsdel med bostäder, handel och kontor. Därför ska Stockholms stad bygga ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, med plats för företag som lämnar Slakthusområdet.

En stor fördel med Larsboda är att Stockholms stad redan idag äger fastigheten och att den är detaljplanelagd för industriverksamhet. Fastigheten är också tillräckligt stor för att rymma livsmedelsföretagarna samtidigt som det går att skapa långsiktiga trafik- och logistiklösningar till och från området.

En annan viktig aspekt med att bygga Stockholms livsmedelscentrum är att staden behåller arbetsplatserna inom staden och i söderort.

Inflyttning är planerad till 2021/2022

Genomförandebeslutet har antagits av kommunfullmäktige våren 2017. Byggstart är villkorat av att 65 procent är uthyrt. Inflyttning sker runt årsskiftet 2021/2022.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Fastighetskontoret leder och driver fastighetsutvecklingsprojektet och är också hyresvärd för många av företagarna i Slakthusområdet idag.

Exploateringskontoret ansvarar för den nya anslutningsvägen från Nynäsvägen.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johnny Sanchis

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Bildgalleri

Visionsbild rangergård, Stockholms livsmedelscentrum. Cedervall arkitekter
Visionsbild rangergård, Stockholms livsmedelscentrum. Cedervall arkitekter
Översiktsbild, Stockholms livsmedelscentrum. Cedervall arkitekter
Karta Stockholms livsmedelscentrum

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Läs mer om

Uppdaterad