Fotomontagevy över Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan
Vy över Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan (Fotomontage Wingårdhs)
Projekt Planerat

Nytt bostadshus vid Värtavägen

Gärdet

50 nya lägenheter i nytt flerbostadshus nära Gärdets t-banestation.

Detaljplanen syftar till att komplettera området med ett nytt bostadshus med cirka 50 lägenheter, anpassat till områdets skala och karaktärsdrag. Ett vidare syfte med planarbetet är att bidra till att ge Värtavägen karaktär av stadsgata samt till att öka möjligheterna till handelslokaler nära Gärdets tunnelbanestation.

Projektfakta

Vad?

50 nya bostäder.

Varför?

Fastigheten New York 1 är belägen i korsningen av Värtavägen och Sandhamnsgatan inom stadsdelen Ladugårdsgärdet. Projektet innebär förtätning med ett bostadshus med 50 lägenheter och lokaler för handel i bottenvåningen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en varsam komplettering med ett nytt bostadshus dels skulle vara ett viktigt bidrag till att uppfylla bostadsmålet, dels skulle bidra till stadens avsikt att omvandla Värtavägen till stadsgata och att stärka området kring Gärdets tunnelbanestation.

När?

Följande tidplan har bedömts för den fortsatta detaljplaneprocessen:

  • Start-PM första kvartalet 2016
  • Samråd september 2016
  • Granskning: kvartal 2- 2017
  • Antagande: kvartal 2 - 2017

Vem?

Wallenstam AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri New York 1, Ladugårdsgärdet

Planområdet.
Fotomontagevy över Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan
Vy över Värtavägen, hörnan mot Sandhamnsgatan (Fotomontage Wingårdhs)

Kontakt

Martina Norrman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad