tecknade bilder över huset sett från två olika håll
Illustration över det nya huset. Från Ekedalsgatan till vänster och från St Görans sjukhusområde till höger. Bild: Koncept
Projekt Planerat

Nytt bostadshus vid Lindhagensgatan

Stadshagen

Nytt bostadshus med cirka 72 lägenheter på Kungsholmen. Förslaget gäller fastigheten Gångaren 10 vid Lindhagensgatan.

Nu pågår samråd om projektet

Projektfakta

Nytt bostadshus vid Lindhagensgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 72 lägenheter i ett nytt hus på 17 våningar. Åtta av lägenheterna föreslås bli servicelägenheter och i sockelplanet föreslås verksamhetslokaler och parkeringsgarage. Huset kommer att ersätta det befintliga parkeringshuset. 

Centrala Stockholm ska stärkas 

Strategi 1 i översiktsplanen strävar mot att fortsätta stärka centrala Stockholm samt att bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras.

Förslaget kommer att bidra till en bättre gatumiljö genom en publik och utåtriktad bottenvåning samt ge möjlighet att skapa ett tydligt stråk och fysisk koppling till S:t Görans sjukhusområde i förlängningen av Ekedalsgatan.

Tidplan

  • Start-PM: 20 september 2016
  • Samråd: 12 december 2017 till och med 30 januari 2018
  • Granskning: andra kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2018

Inblandade aktörer

Fastigheten Gångaren 10 ägs av Stockholms kommun, upplåten med tomträtt till INREEF-Gangaren PropCo AB. Fastigheten Gångaren 11 ägs av Stockholms kommun,upplåten med tomträtt till tomträttshavaren Stam FemGångaren 11 AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Suzanna Tsygankova

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Fotomontage med det höga huset, vy från Lindhagensplan. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Lindhagensplan. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Västerbron. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Västerbron. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Thorlidsgatan. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Thorlidsgatan. Bild: Koncept
tecknad karta över del av Kungsholmen. Planområdet markerat med röd cirkel
Planområdet markerat med röd cirkel.
tecknade bilder över huset sett från två olika håll
Illustration över det nya huset. Från Ekedalsgatan till vänster och från St Görans sjukhusområde till höger. Bild: Koncept

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad