Projekt Planerat

Nya träd på Rehnsgatan

Vasastan

Med start i maj 2018 börjar Stockholms stad arbetet med att plantera träd på Rehnsgatan. Staden ska också i ett nästa steg byta ut träden och renovera växtbäddarna på Kungstensgatan.

Projektfakta

Nya träd förbättrar dagvattenhanteringen

Stockholms stad planterar träd och renoverar växtbäddar i avrinningsområdet till Rådmansgatans tunnelbanestation under 2018. Rehnsgatan mellan Sveavägen och Döbelnsgatan får nya träd, en del av Luntmakargatan mellan Rehnsgatan och Markvardsgatan får renoverade växtbäddar och nya träd. Nästa steg är att byta ut befintliga träd och renovera växtbäddarna på Kungstensgatan mellan Sveavägen och Tulegatan. Anledningen till detta är att dagvattenhanteringen i området behöver förbättras och att träden i området saknar bra växtbäddar.

De nya växtbäddarna ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvattnet och därigenom avlasta dagvattenledningssystemet. Det minskar också risken för översvämning.

Biokol och stenkross ger positiva effekter för klimatet

Träden som planteras i området kommer att växa i växtbäddar bestående av biokol och stenkross. Växtbäddarna ökar förmågan att fördröja dagvatten och minskar på så sätt belastningen på stadens ledningsnät samt bidrar till att minska koldioxiden i luften.

 

Läs mer om stadens arbete med biokol

stockholm.se/trad

Tidplan

Arbetet beräknas påbörjas under maj 2018 och slutföras i december 2018.

Aktuellt område


Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad