Bilden visar de nya radhusens entréer ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia
De nya radhusen får entréer och små förgårdar ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia
Projekt Planerat

Nya stadsradhus på Lundagatan

Södermalm

Den 13 mars 2018 startar samrådet om detaljplanen för 13 nya stadsradhus på Lundagatan på Södermalm. Till och med den 24 april 2018 kan du lämna synpunkter på förslaget. Den 27 mars kl. 17-20 är det samrådsmöte i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen.

Samråd om detaljplanen

Kort om planförslaget

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Erik Wallin 13 nya stadsradhus med totalt 16 lägenheter på Lundagatan på Södermalm.

Området där husen planeras ligger i sluttningen mellan övre och nedre Lundagatan. De nya radhusen byggs i tre våningar mot nedre Lundagatan och i en våning mot övre. Husen får entréer och små gröna gårdar åt båda hållen. Bilparkering ordnas i garage i närheten.

Preliminär tidplan

  • Granskning av detaljplanen: slutet av 2018
  • Antagande av detaljplanen: första kvartalet 2019
  • Byggstart: hösten 2019

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 13 mars – 24 april 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Det visas även på Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Välkommen på samrådsmöte den 27 mars

Tisdagen den 27 mars kl. 17.00 – 20.00 är du välkommen på samrådsmöte i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. En kort presentation av detaljplanen hålls i Hörsalen kl. 18.00 – 18.30. Under hela kvällen, kl. 17-20, är det öppet hus i lokalen Fyrkanten. Där kan du passa på att ställa frågor till och prata med tjänstepersoner från staden som arbetar med detaljplanen.

Bildgalleri

Bilden visar en översikt över de nya stadsradhusen. Illustration: Utopia
Staden föreslår tre korta längor med radhus. Husen har tre våningar mot nedre Lundagatan och en våning mot övre Lundagatan. Illustration: Utopia
Bilden visar de nya radhusens entréer ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia
De nya radhusen får entréer och små förgårdar ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Maria Jäger

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad