De nya husen får entréer och förgårdar ut mot gatan för att skapa en mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns
Projekt Planerat

103 nya hyresrätter vid Hagsätravägen

Rågsved

Stockholms stad föreslår tillsammans med Stockholmshem 103 nya hyresrätter längs Hagsätravägen. Detaljplanen för området är på samråd 8 maj - 31 maj 2018. Den 17 maj kl. 17-19 är du välkommen på samrådsmöte i form av öppet hus på Nya Rågsveds Folkets Hus.

Samråd om 103 nya hyresrätter i Rågsved

Förslag till detaljplan

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Stockholmshem 103 nya hyresrättslägenheter i Rågsved. Lägenheterna byggs i två lamellhus (långa, smala huslängor) på varsin sida om Hagsätravägen. Husen får bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen placeras husens entréer ut mot gatan.

Husens placering har anpassats till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt. Ett annat sätt att spara grönska på är att vi inte bygger någon markparkering utan all parkering byggs i garage under ett av husen.

Enligt den preliminära tidplanen antas detaljplanen i slutet av 2018 och byggandet startar under 2019.

De nya bostäderna är en del av det så kallade Stockholmshus-projektet. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att bygga tusentals nya hyresrätter i snabb takt och till lägre kostnad än annan nyproduktion. Läs mer om Stockholmshusen här.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget visas under samrådstiden 8 - 31 maj 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls torsdagen den 17 maj kl. 17.00 – 19.00 i Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11.

Kontakt

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad