Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Spångavägen

Eneby

Spångavägen är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Cykelstråket har inte tillräckligt hög standard och på delar av sträckan saknas cykelbanor helt. Staden vill förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister genom att bygga enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och bättre sikt vid övergångsställen

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister på Spångavägen. Målet är att fler ska välja att cykla liksom att skapa ett sammanhängande cykelstråk.

Planerade åtgärder:

  • På västra sidan om Spångavägen byggs enkelriktade cykelbanor mellan Enebyvägen och Enevägen.
  • Vid cirkulationsplatsen Spångavägen-Styresman Sanders väg kommer passagen hastighetssäkras, sikten förbättras och övergångsställen tillgänglighetsanpassas.

Säkrare när cyklisterna slipper cykla på körbanan

På Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen finns det en enkelriktad cykelbana på östra sidan om vägen, en sträcka på cirka en kilometer. På andra sidan vägen saknas cykelbana på delar av sträckan och cyklisterna behöver cykla i körbanan för motorfordon. På vissa platser är dessutom sikten dålig på grund av ett bullerplank.

Preliminär byggstart 2018

Planering och projektering under 2016–2017. Preliminär byggstart våren 2018. Arbetet kommer preliminärt att vara klart under 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad