Bilden visar korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan där staden föreslår en öppen plats med offentlig lokal. Bild: Nyréns.
I korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan föreslås en öppen plats med en lokal för till exempel en butik eller café. Illustration: Nyréns.
Projekt Planerat

335 nya bostäder vid Bjursätragatan

Rågsved

Vid Bjursätragatan föreslår staden tillsammans med byggaktörerna Stockholmshem och Keywe ca 335 nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Den 27 mars - 8 maj 2018 är det samråd om detaljplanen för området. Den 12 april kl. 17-20 är du välkommen på öppet hus om förslaget i Nya Rågsveds Folkets Hus. Korta presentationer av förslaget hålls kl. 17.30 och kl. 19.00.

Samråd om detaljplanen

Staden föreslår 335 nya lägenheter

Staden föreslår i detaljplanen 335 nya lägenheter vid Bjursätragatan i Rågsved. De nya husen byggs i två kvarter, ett med 120 hyresrätter som Stockholmshem bygger och ett med 215 bostadsrätter som Keywe bygger. Stockholmshems hyresrätter är en del av Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader. Läs mer om Stockholmshusprojektet här.

Staden har som ambition att de nya husen ska bidra till ett mer aktivt stadsliv. De hus som byggs utmed gator får därför entréer ut mot gatan. Det ger mer liv och rörelse på gatan och ökar trygghetskänslan i området. I mitten av kvarteret skapas en öppen plats med en lokal för butik eller café.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. På följande ställen kan du titta på planförslaget:

  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a.
  • Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11

Välkommen på öppet hus

Öppet hus om förslaget hålls den 12 april kl. 17– 20 i Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11. Korta presentationer av förslaget hålls kl. 17.30 och kl. 19.00.

Tidplan för detaljplan och byggstart

  • April 2017: Markanvisning till Stockholmshem och Keywe
  • Juni 2017: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • 27/3 - 8/5 2018: Samråd om detaljplanen
  • Kvartal 3 2018: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • Kvartal 4 2018: Detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden (preliminärt)
  • 2019: Byggstart (preliminärt)

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet Bjurbäcken är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden ca 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved.

Bildgalleri

Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Bilden visar korsningen Bjursätragatan och lokalgatan där vi föreslår offentliga lokaler i bottenvåningen. Bild: Bïerne arkitektkontor.
I korsningen Bjursätragatan och kvartersgatan föreslås en lokal för till exempel en butik eller café. På detta sätt blir gatan tryggare och mer levande. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Bilden visar korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan där staden föreslår en öppen plats med offentlig lokal. Bild: Nyréns.
I korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan föreslås en öppen plats med en lokal för till exempel en butik eller café. Illustration: Nyréns.
Bilden visar en karta med planområdet markerat.
Den rosa, streckade cirkeln visar var planområdet ligger.

Kontakt

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad