Bilden visar en karta med planområdet markerat.
Den rosa, streckade cirkeln visar var planområdet ligger.
Projekt Planerat

335 nya bostäder vid Bjursätragatan

Rågsved

Vid Bjursätragatan, nära Bjurbäcken i Rågsved, planeras ca 335 nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter. Byggaktörer är Stockholmshem och Keywe. Projektet är en del av ett större stadsutvecklingsprojekt, Fokus Hagsätra-Rågsved. Detaljplanen för området är tänkt att gå ut på samråd under våren 2018.

Projektfakta

215 bostadsrätter och 120 hyresrätter planeras

Keywe planerar ca 215 små bostadsrättslägenheter på ca 35-50 kvadratmeter. Stockholmshem planerar ca 120 hyresrätter inom ramen för Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader. Läs mer om Stockholmshusprojektet här.

Ett mål med Bjurbäcken-projektet är att de nya husen ska bidra till ett mer aktivt stadsliv. De hus som byggs utmed gator ska därför ha entréer ut mot gatan. Det ger mer liv och rörelse på gatan och ökar trygghetskänslan i området. Förhoppningsvis kommer några av husen få verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Området är ett omtyckt grönområde idag. När vi nu planerar bostäder här strävar vi efter att de gröna ytor som är kvar blir användbara och får hög kvalitet och att så många träd som möjligt bevaras.

Samråd om detaljplanen i mars-april 2018

Arbetet med detaljplanen startade våren 2017 och planen är tänkt att gå ut på samråd i mars-april 2018. Vi återkommer längre fram med exakta tider för samrådet.

  • April 2017: Markanvisning till Stockholmshem och Keywe
  • Juni 2017: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • Mars-april 2018: Samråd om detaljplanen (preliminärt)
  • Kvartal 3 2018: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • Kvartal 4 2018: Detaljplanen antas i stadsbyggnadsnämnden (preliminärt)
  • 2019: Byggstart (preliminärt)

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet Bjurbäcken är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden ca 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna kommer att användas även i planeringen av Bjurbäcken.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad