Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

600 nya bostäder och 2 förskolor i Allgunnen

Årsta

Kvarteret Allgunnen ligger i hörnet norr om Johanneshovsvägen – väster om Skagersvägen i Årsta. Här planerar staden ca 500 nya hyreslägenheter, 100 bostadsrätter och 2 förskolor. Projektet är en del av Årstastråkets tredje bebyggelseetapp. Samråd om detaljplanen hålls tidigast våren 2018.

Projektfakta

Nya bostäder, förskolor och öppen kvartersbebyggelse

Ca 600 nya bostäder, de allra flesta hyresrätter, planeras i kvarteret Allgunnen. Ungefär 130 av lägenheterna kommer att bli så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Läs mer om Stockholmshusen.

I kvarteret Allgunnen vill staden skapa en öppen kvartersbebyggelse med tydlig gatustruktur. Husen blir ungefär jämnhöga i 5-6 våningar. Vi planerar också ett nytt torg vid Johanneshovsvägen och flera nya förskolor.

JM, Familjebostäder, Stockholmshem och Fastpartner bygger

JM (ca 110 lägenheter), Familjebostäder (ca 130 lägenheter), Stockholmshem (ca 260 lägenheter) och Fastpartner (ca 100 lägenheter) är byggherrar.

Samråd våren 2018

Detaljplanearbetet pågår sedan början av 2016. Tanken är att planförslaget ska gå ut på samråd under våren 2018.

Tillbaka till startsidan för Årstastråket.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad