Bilden visar det föreslagna torget vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom
Vid Johanneshovsvägen planeras ett nytt torg med sittplatser, grönska och lekskulpturer. Bild: Tengbom
Projekt Planerat

Samråd om nya bostäder och förskolor i Allgunnen

Årsta

Stockholms stad föreslår 650 nya bostäder vid Johanneshovsvägen i Årsta. Detaljplanen för området är på samråd 9 maj - 20 juni 2018. Den 16 maj kl. 18-20 är du välkommen på samrådsmöte i form av öppet hus på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Samråd om Allgunnen

Staden föreslår 650 bostäder, två förskolor och butikslokaler

Detaljplanen för kvarteret Allgunnen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger nära Bolidenplan, mellan Bolmensvägen och Johanneshovsvägen. Båda dessa gator flyttas något för att ge plats åt de nya husen. Staden föreslår ca 650 nya lägenheter, två förskolor och lokaler för handel och service. Byggaktörer är Familjebostäder som bygger ca 150 hyresrätter, Stockholmshem, 230 hyresrätter, JM, 130 bostadsrätter och Fastpartner, 120 bostadsrätter. Byggstart för de nya bostäderna blir tidigast hösten 2019.

Familjebostäders lägenheter är en del av det så kallade Stockholmshus-projektet. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att bygga tusentals nya hyresrätter i snabb takt och till lägre kostnad än annan nyproduktion. Läs mer om Stockholmshusen här.

För att skapa liv och rörelse på gatorna planeras butikslokaler i husens bottenvåningar i flera av husen. I två av bostadskvarteren byggs förskolor med fyra avdelningar vardera. Längs Johanneshovsvägen skapas ett nytt torg med träd, planteringar och plats för uteservering.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 9 maj – 20 juni 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och i entrén på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a.

Välkommen på samrådsmöte/öppet hus den 16 maj kl. 18-20 i entrén på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakhusplan 8a.

Kontakt

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad