tecknad karta där planområdet markerats med röd cirkel
Planområdet
Projekt Planerat

Nya bostäder och förskola vid Sockenplan

Gamla Enskede

I projektet föreslås cirka 70 nya bostäder samt en förskola vid Sockenplan i Gamla Enskede. Förslaget berör fastigheten Enskede Gård 1:1.

Projektfakta

Cirka 70 nya bostäder och en förskola

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 bostadsrätter och en förskola med fyra avdelningar vid Sockenplan i Gamla Enskede. Utöver det planeras för en eller flera mindre parker på området.

Sockenplan som lokalt centrum

Förslaget kommer stärka Sockenplan som lokalt centrum med fler boende och ett större utbud av service. 

Projektet är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och kommer att bidra till Enskedevägens omvandling till stadsgata.

Markägare

Fastigheten Enskede Gård 1:1 ägs av Stockholms stad. Del av fastigheten markanvisades till Åke Sundvall AB i december 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stina Bäckström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad