Perspektiv mot det nordvästra hörnet sett från Åstorpsringen.
Perspektiv mot det nordvästra hörnet sett från Åstorpsringen.
Projekt Pågående

Nya bostäder nära Dalens centrum

Gamla Enskede

I förslaget får Dalen Centrum cirka 100 nya bostäder i form av ett kringbyggt bostadskvarter på fastigheten Dalen 21. Planen syftar även till att skapa förutsättningar för en bättre stadsmiljö och en mer välkomnande och tydlig entré till Dalens centrum.

Projektfakta

Vad?

I förslaget får Dalen Centrum cirka 100 nya bostäder i form av ett kringbyggt bostadskvarter på fastigheten Dalen 21. Planen syftar även till att skapa förutsättningar för en bättre stadsmiljö och en mer välkomnande och tydlig entré till Dalens centrum.

Genom att riva befintligt parkeringsdäck och justera Åstorpsringens läge kan ett kringbyggt bostadskvarter med en grön innergård och underbyggt garage åstadkommas. Förslaget möjliggör cirka 100 nya hyreslägenheter med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. Då parkeringsdäckets slutna och monotona betongfasader ersätts med ett kringbyggt bostadskvarter, med entréer och lokaler i bottenvåningen, skapas goda förutsättningar för en mer levande stadsmiljö i området.

Kompletteringen sker i direkt anslutning till service och kollektivtrafik.

Vem?

Byggherre är Svenska Bostäder.

När?

Start-PM tredje kvartalet 2014
Samråd 2017-05-09 tom 2017-06-20
Granskning 2018
Antagande 2018

Varför?

Nya bostäder och en bättre stadsmiljö i Dalen. Förändringarna kan bidra till att skapa en mer levande, öppen och trygg stadsmiljö samt en mer välkomnande entré till centrum.Stockholm är en snabbt växande stad och beräknas ha runt 1,1 miljoner invånare år 2030. För att möta invånarnas behov har staden som mål att skapa ett brett utbud av bostäder och verksamheter i områden med god kollektivtrafik. Dalen är ett sådant område.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad