JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
Projekt Planerat

Nya bostäder, förskolor och en handelsplats vid Konstgjutarvägen

Årsta

Den 28 mars 2018 startar samrådet om detaljplanen för Konstgjutarvägen där staden föreslår ca 430 bostäder och nya förskolor. Till och med den 15 maj 2018 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Samråd om Konstgjutarvägen

Staden föreslår 430 bostäder, nya förskolor och butikslokaler

Detaljplanen för Konstgjutarvägen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger i slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen. Här föreslår staden ca 430 nya lägenheter, förskolor och lokaler för handel. Av lägenheterna blir ca 360 bostadsrätter och ca 70 hyresrätter. Byggaktörer är JM, HSB och Stockholmshem.

Mellan husen sparas ett grönt område och nya gångstråk anläggs. Vid Bolidenvägen föreslås ett nytt torg med en livsmedelsbutik och annan service och vid Bolidenplans rondell blir det lokaler i husens bottenvåning.

Ett stort parkeringsgarage och en sopsugsanläggning byggs i bergrum under området. Byggaktör för detta är Stockholm parkering.

Byggstart för de nya bostäderna blir tidigast hösten 2019.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 28 mars – 15 maj 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och i entrén på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Samrådsmöte/öppet hus om detaljplanen hölls den 11 april 2018.

Bildgalleri

Bilden visar JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed.
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed.
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
JM:s föreslagna bebyggelse vid Bolidenplan. Illustration: Brunnberg & Forshed
En av de två förskolorna som planeras ligger vid Bolidenvägen och får sin gård ut mot grönområdet på baksidan. Illustration: ÅWL
En av de två förskolorna som planeras ligger vid Bolidenvägen och får sin gård ut mot grönområdet på baksidan. Illustration: ÅWL
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
HSB:s föreslagna bebyggelse vid Konstgjutarvägen. Illustration: Alma arkitekter
Plan över den föreslagna nya bebyggelsen i planområdet. Illustration: Alma arkitekter
Plan över den föreslagna nya bebyggelsen i planområdet. Illustration: Alma arkitekter
Vid Bolidenvägen planeras en så kallad sunkengarden där regnvatten kan fördröjas. Illustration: Tengbom
Vid Bolidenvägen planeras en så kallad sunkengarden där regnvatten kan fördröjas. Illustration: Tengbom
Mellan husen längs Bolidenvägen planeras ett nytt torg. Illustration: Tengbom
Mellan husen längs Bolidenvägen planeras ett nytt torg. Illustration: Tengbom
På höjden föreslås en utsiktsplats med platåer för grillning och picknick. Illustration: Tengbom
På höjden föreslås en utsiktsplats med platåer för grillning och picknick. Illustration: Tengbom

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad