Bild på två flerfamiljshus med träd runt om. Gata i förgrunden
I Ormlången planeras två nya hus med studentlägenheter och en förskola. Bild: Familjebostäder/VERA arkitekter
Projekt Pågående

Ny park och studentbostäder i Ormlången

Årsta

Kvarteret Ormlången ingår i Årstastråkets andra etapp. Här byggs 96 studentbostäder och en ny förskola. Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter.

Projektfakta

Studentbostäder, förskola och park

Kvarteret Ormlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Ormlången ska 96 studentbostäder och en ny förskola byggas. Planerad byggstart för studentlägenheterna är årsskiftet 2018/2019.

Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter. Parken sträcker sig från Årstavägen i norr till Johanneshovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder. Byggstart för parken är tidigast 2019.

Familjebostäder bygger studentbostäder

Familjebostäder är byggaktör för studentbostäderna i Ormlången.

Familjebostäders webbplats

Familjebostäders studentbostäder förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Passager under tvärbanan

Under hösten 2016 påbörjades stadens arbete med att anlägga tre gator för byggtransporter till de två nya passagerna under tvärbanan.

Den ena passagen ersätter tidigare passagen vid Rörviksbacken. Passagen är öppen för gång- och cykeltrafik, men kommer att vara avstängd under perioder framöver för ombyggnad. När passagen är avstängd hänvisar vi istället till passagen vid Valla Torg.

Den andra passagen under tvärbanan kommer att ligga i parken som anläggs senare. Passagen öppnar i samband med att parken är färdigställd.

Bildgalleri

Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild med vy över södra Arlaparken. Illustration: Sweco
Flygvy över hus, grönområde och tvärbanans räls
Flygvy över Arlaparken. Bild: Sweco
Vy över grön park. Människor promenerar.
Visionsbild över Arlaparken. Bild: Sweco
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Film

Spårportar

Film på när spårportarna dras på plats i Årstastråket. Film: Svevia

Nyheter

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mohamed Ibrahim

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Uppdaterad