Projekt Pågående

Norr Mälarstrands parkstråk rustas upp

Kungsholmen

Norr Mälarstrand är det internationellt kända parkstråk som löper utmed Kungsholmens strandlinje. Nu ska parkstråket rustas upp.

Projektfakta

Norr Mälarstrand är det internationellt kända parkstråk som löper utmed Kungsholmens strandlinje mellan Rålambshovsparken i väster och Kungsholms torg i öster. Parkstråket anlades i början av 1940-talet och är ett av de finaste exemplen på den så kallade Stockholmsstilen eller Stockholmsskolan.

Varför?

Det stora användandet medför att slitaget på parkstråket är högt. Gångvägen och belysningen behöver rustas. Träd och buskar behöver ses över och i vissa fall föryngras. Även strandskoningen behöver renoveras i några delar.

Vad?

Ett program för upprustning kommer att tas fram under 2015 med syfte att göra parkstråket mer slitagetåligt samtidigt som dess ursprungliga, mycket höga, arkitektioniska värden beaktas och om möjligt förstärks. Projektering med framtagande av ritningar planeras för 2016.

Vem?

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Parkstråket planeras att rustas under 2017-2019.

Program Norr Mälarstrands parkstråk – december 2015

Bilaga 1 Kulturhistoria – Parkens utveckling – Dagens situation

Bilaga 2 Vegetationsinventering

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad