Projekt Pågående

Norr Mälarstrands gårdar rustas upp

Kungsholmen

Gårdarna utmed Norr Mälarstrand utgörs av fem innergårdar som öppnar sig ut mot Norr Mälarstrand och Riddarfjärden. De anlades under tidigt 1930-tal enligt ett strikt klassicistiskt mönster med raka gångar, häckar och prydnadsträd i rader.

Projektfakta

Varför?

Innergårdarna har under decennierna som gått blivit slitna och i delar förfallna. En upprustning har därför ansetts nödvändig för att ta tillbaka de höga arkitektoniska värden som gårdarna en gång haft. Samtidigt har man sett behovet att lyfta fram de anonyma gårdsmiljöerna och göra allmänheten uppmärksam på att de är allmän mark.

Vad?

Ett program för vård och upprustning av gårdarna togs fram under 2012. Pontonjärgården rustades sedan 2013 med ny belysning, nya gräsytor, prydnadsträd, buskar och rosor samt ny utrustning, gångvägar och barnvagnsramper i trapporna. Chapmangården rustades 2014 och Fågelbärsgården färdigställdes under 2016. Upprustning av två gårdar kvarstår.

Vem?

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Gårdarna renoveras etappvis utifrån budget.

Gestaltningsprogram (PDF)

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad