Lerkrogsparken med träd, buskar och gräsmatta.
Projekt Pågående

Lerkrogsparken

Solberga

Lerkrogsparken, som ligger mellan Älvsjö torg och Älvsjö servicehus, ska nu rustas upp och bli en vacker och trygg stadspark.

Projektfakta

Vad?

Parken består dels av en anlagd del med träd, buskar, gångar och bänkar och dels av naturmark med vackra ekar. I anslutning till parken ligger bostadshuset ”Doktorsvillan” samt Lerkrogen där Brännkyrka hembygdsförening finns.

Synpunkter från dialoger 2015-2016

I december 2015 och april 2016 hade vi två offentliga evenemang då alla älvsjöbor var inbjudna att lämna synpunkter på parken. Vi är väldigt tacksamma för det stora intresse och engagemang som medborgarna har visat genom ett hundratal skriftliga och muntliga synpunkter på parken. Synpunkterna och förslagen har utvärderats och vi vill gärna informera om hur medborgarnas förslag påverkar utformningen:

  • Tillgänglighet/belysning: Ett uttryckligt önskemål som många har framfört är att det ska finnas mer belysning i parken så att den blir trygg och tillgänglig även kvällstid. Generellt ska parken bli tillgänglig för alla. De nya bänkarna i parken ska vara i varierande höjd och ha armstöd, vilket gör det lättare att sätta sig och resa sig. Borden i parken kommer att ha någon sida utan bänk så att även personer i rullstol eller de som vill sitta på sin rollator kan använda dem.
  • Familjepark eller prydnadspark: Fokus i Lerkrogsparken ligger på att skapa en prydnadspark och de som vill ha en lekplats hänvisas i stället till Sjörövarparken i närheten. Vihar inte glömt bort barnens behov att upptäcka och vi funderar på en liten lekskulptur som kan passa i parken. Dessutom inkluderar vi ett vattenspel som inte bara ska vara vackert att titta på utan också intressant för barn samt fungera som vattenresurs för fåglar och insekter.
  • Ekologisk/biologisk mångfald: Det är önskvärt att parken stödjer en biologisk mångfald i flora och fauna. Därför väljer vi blommor och träd som blommar under olika tider på säsongen, vi anlägger en doftande örtagård.

Illustration över planförslaget (pdf)

Varför?

Lerkrogsparken behöver rustas upp och knytas ihop med nya Älvsjö torg. Parken ska bli Älvsjös egen stadspark – ett grönskande finrum med plats för avkoppling.

När?

Upprustningen sker under 2017 och 2018.

Vem?

  • Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Trafikkontoret 

Kontakt

Eva Wretling

Parkintendent, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Emma Sundström

Projektledare, trafikkontoret
Lerkrogsparken med träd, buskar och gräsmatta.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad