Lekplatsen Apelsinen med klätterställning rutchkana och några träd.
Projekt Planerat

Lekparken Apelsinen

Solberga

Apelsinen är en stor lekpark i Solberga. Den omges av flerfamiljshus och ligger i ett parkstråk med gång- och cykelvägar.

Projektfakta

Vad?

Lekparken är sliten och både utrustning och växtlighet är i behov av förnyelse. 

Under våren samlade vi in önskemål inför upprustningen av lekparken Apelsinen i Solberga. Nu finns ett färdigt program. Välkommen att titta på programmet och att ställa frågor torsdag 23 november kl. 17-18.
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21.

Programmet finns även utställt på Älvsjö medborgarkontor.

Lämna dina synpunkter senast 3 december via: alvsjo@stockholm.se

När?

Under 2018-2019 ska upprustningen genomföras.

Vem?

  • Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Trafikkontoret

 

Kontakt

Emma Sundström

Projektledare, trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad