Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Kristinebergs slott 5

Kristineberg

Vid Kristinebergs slott planeras bostäder och park innanför planerad kontorsbebyggelse mot Essingeleden

Projektfakta

Vad?

Vid Kristinebergs slott planeras cirka 230 bostäder.

När?

Planeringen är i tidigt skede och inväntar detaljplan för skyddande kontorsbebyggelse. Start-PM togs i Stadsbyggnadsnämnden 18 april 2013.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Bildgalleri

Illustration visionsbild: Tengbom
Illustration visionsbild: Tengbom

Uppdaterad