Karta med detaljplaneområdet markerat i rosa
Detaljplaneområdet markerat med rosa
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Puckgränd

Västertorp

Detaljplanen föreslår ca 160 hyresrätter söder om Västertorpsvägen, vid kvarteret Pucken. I den norra delen av planområdet, längs med Västertorpsvägen, planeras ett lamellhus med ca 20 lägenheter. I den södra delen, intill Södertäljevägen, planeras nio lamellhus i två längor med sammanlagt ca 140 lägenheter.

Projektfakta

160 bostäder söder om Västertorpsvägen

Detaljplanen innebär att cirka 160 nya bostäder uppförs i flerbostadshus. I den norra delen av planområdet, längs med Västertorpsvägen, placeras ett lamellhus med cirka 20 lägenheter. Merparten av de nya bostäderna finns i den södra delen av planen, intill Södertäljevägen. Här planeras nio lamellhus i två längor med sammanlagt ca 140 lägenheter. Husen är fyra och fem våningar höga. En ny gata anläggs från Västertorpsvägen till de nya husen. Gatan mynnar i en vändplan och en nerfart till ett gemensamt garage. Tvärs över den nya vägen går ett gång- och cykelstråk via en gångbro över till Fruängen.

Som en konsekvens av de nya husen närmast E4:an måste cykelvägen som går där idag dras om längre söderut, närmare Södertäljevägen E4/E20. Ett skogsområde med påtagligt naturvärde sparas i öster och kan fortsätta vara ett viktigt närströvområde.

Västertorp byggdes som en grannskapsenhet under slutet av 1940-talet. De nya husens utseende, höjd och placering har anpassats till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom färg, form och kvartersstruktur.

Stockholmshusen

Lägenheterna byggs i så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.
Läs mer om Stockholmshusen. 

Tidplan

  • Detaljplanen ska på samråd 5 maj - 30 maj, 2018.
  • Granskning planeras i oktober, 2018
  • Antagande planeras i december, 2018

Byggaktör

Familjebostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad