Illustration på hus. Människor promenerar.
Vy över Familjebostäders bebyggelse vid angöringsgata. Bild: Tyréns
Projekt Pågående

Hyresrätter vid Hägerstensåsen t-banestation

Hägerstensåsen

Planområdet ligger vid Hägerstensåsens västra del. Inom projektet Skattsedeln kommer det att byggas cirka 230 bostäder inklusive LSS-boende, parkeringsgarage, lokaler för verksamheter och en förskola.

Bildgalleri

Illustration över bebyggelse. Bilden visar människor som promenerar och ett fik.
Vy över lokal i bottenvåning mitt emot tunnelbana
Illustration på stadsmiljö. Människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg.
Vy över bebyggelse vid Valutavägen. Bild: Tyréns
Illustration över bebyggelse. Människor som promenerar bland hus.
Vy över bebyggelse vid Mellanbergsvägen. Bild: Tyréns
Illustration på hus. Människor promenerar.
Vy över Familjebostäders bebyggelse vid angöringsgata. Bild: Tyréns

Projektfakta

Gatu- och ledningsarbeten inleddes i juni 2017

I juni 2017 påbörjade Stockholms stad gatu- och ledningsarbeten i området. Det innebär att vi bland annat utför sprängningar och bortforsling av sprängt berg. Byggtransporterna, som forslar bort sprängmassorna, går framförallt via Personnevägen men delvis också via Valutavägen och Sedelvägen. Stockholms stads entreprenör beräknas vara klar med första delen av gatu- och ledningsarbetena under första kvartalet 2018.

Störande arbeten

Dessa arbeten och transporter kommer att innebära en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåer och tider för störande arbeten ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggarbetsplatser. Arbeten som innebär störande buller ska utföras klockan 7-22 på vardagar. Sprängning kommer ske cirka klockan 9, 12 och 14 på vardagar. Vid särskilda behov kan projektet ansöka om att få utföra störande arbeten även nattetid och på helger.

Stadens entreprenör använder bullerdämpande skärmar inom arbetsområdet. Skärmarna ställs ut kring borrbandvagnen när bergborrning pågår. Skärmarna ställs då nära ljudkällan för att dämpa ljudet så mycket som möjligt.

Provisoriska gångvägar till tunnelbanan

Mellan juni 2017 och april 2018 arbetar Stockholms stad med att dra om befintlig VA-ledning och anlägga ny ledning. Vi kommer också att bygga en ny gata i området.

Arbetet innebär att den ordinarie vägen till tunnelbanestationen Hägerstensåsen har stängts av tillfälligt. Under avstängningen har vi skapat en provisorisk gångväg till tunnelbanan.

Familjebostäder och Hefab är byggaktörer

För byggnationen av bostäder, verksamheter etc ansvarar byggaktörerna Familjebostäder och Hefab.

Familjebostäder bygger 99 hyresrätter fördelat mellan fyra hus och ett underjordiskt garage.

Familjebostäders webbplats

Hefab bygger 136 hyresrätter, varav ett antal är LSS-boende, fördelat på tre hus samt en förskola med fyra avdelningar.

Hyresrätterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Projektet beräknas vara klart 2020

Byggaktörerna Familjebostäder och Hefab påbörjar sina arbeten under våren 2018. Skattsedeln beräknas vara klart 2020.

140 000 nya bostäder till 2030

Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad.

Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Ett delmål är att 40 000 nya bostäder påbörjas till år 2020. Förutom bostäder kommer vi också att behöva förskoleplatser, parker och kollektivtrafik. Skolor, bibliotek och idrottsplatser och mycket annat.

Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar i områden kring stadskärnan, som Hägersten-Liljeholmen, och låta staden växa successivt utåt.

Nyheter

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Johan Tornberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad