Det nya huset är tänkt att byggas på den triangelformade ytan vid Renstiernas gata och Nytorget. Illustration: Belatchew arkitekter och LAND arkitektur.
Det nya huset är tänkt att byggas på den triangelformade ytan vid Renstiernas gata och Nytorget. Illustration: Belatchew arkitekter och LAND arkitektur.
Projekt Planerat

20 hyresrätter i Malongenparken

Södermalm

I Malongenparken på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin AB ett hus med ca 20 nya hyresrätter. Under perioden 13 februari - 27 mars 2018 är det samråd om detaljplanen för området.

Samråd om detaljplanen

Kort om planförslaget

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Erik Wallin ett nytt bostadshus med ca 20 lägenheter och ett nytt parktorg. Planområdet utgörs av Malongenparken mellan Renstiernas gata och Nytorget på Södermalm.

Huset har utformats så att det ska passa väl in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön i området. Bottenvåningen blir öppen och ljus för att bidra till liv och rörelse och trygghet på gatan utanför. En av lokalerna på bottenvåningen ska kunna användas till café med möjlighet till uteservering i parken.

Den del av Malongenparken som inte bebyggs är tänkt att rustas upp och bli ett nytt parktorg med nya sittmöbler, nya aktiviteter och plats för uteservering. Hundrastgården som finns i parken idag flyttas till en ny plats i närheten.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 13 februari – 27 mars 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Det visas även på Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Tidplan

  • 2015, december: Markanvisning till Erik Wallin AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, 13 februari - 27 mars: Samråd om detaljplanen
  • 2018, 8 mars: Samrådsmöte/öppet hus i Pumpan, Färgargårdstorget 1.
  • 2018, kvartal 4: Detaljplanen antas (preliminärt)
  • 2019, hösten: Byggstart (preliminärt)

Bildgalleri

Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i stadsdel

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad