Projekt Pågående

Humlanhusets utemiljö utvecklas

Östermalm

I dialog med allmänheten ska Humlegårdens aktivitetsytor, i nordvästra delen nära Humlanhuset, utvecklas.

Projektfakta

Vad?

Östermalms stadsdelsförvaltning startade under hösten 2016 en insamling av idéer för att förbättra Humlegårdens aktivitetsytor på parkens nordvästra del invid Humlanhuset. Dialogarbetet finns redovisat i en rapport med tillhörande bilagor längst ner på denna sida. Under våren 2017 togs det fram ett programförslag för utveckling av utemiljön baserat på behov och inkomna synpunkter.

Varför?

Stadsdelsnämnden fick under 2015 ett medborgarförslag samt ett förslag från ungdomsrådet om att anlägga ett utomhusgym i Humlegården. Stadsdelsnämnden gav, i samband att medborgarförslaget besvarades, stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bredda medborgardialogen för att utreda hur aktivitetsytorna i Humlegården kan kompletteras och förnyas. Markytorna närmast Humlanhuset är idag mycket slitna och behöver rustas upp så att miljön känns trevligare och fräschare att vistas i.

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Upprustningen påbörjas under hösten 2017.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad