Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Hornstull - Telefonplan Gångstråk

Gångstråket Hornstull - Telefonplan förbinder nybyggd tät stad i Liljeholmen med Södermalm. Gångstråket är ca 4 kilometer långt, det tar cirka 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Projektfakta

Stockholms stad förbättrar gångvänligheten mellan Hornstull-Telefonplan

Stockholms stad arbetar med att förbättra gångvänligheten för samtliga invånare och besökare i Stockholm. Gångstråket Hornstull - Telefonplan förbinder nybyggd tät stad i Liljeholmen med Södermalm. Gångstråket är ca 4 km långt, det tar cirka 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Hornstull - Telefonplan förbinder Liljeholmen med Södermalm

I Stockholms stads framkomlighetsstrategi finns mål om att 60 % av resorna i innerstaden och 50 % av resorna i ytterstaden ska ske till fots år 2030. I stadens Gångplan finns fem strategiskt viktiga stråk utpekade. Hornstull - Telefonplan är ett av de stråken, det passerar ett stort antal viktiga målpunkter och förbinder Liljeholmen med Södermalm.

Åtgärderna pågår under flera år

Mindre åtgärder som röjning av vegetation, komplettering av möblering, i första hand sittplatser,  förbättrad gångvägvisning och belysning genomfördes under hösten 2017. Större åtgärder genomförs på längre sikt.

Test av gångvägvisning genomförs maj-september

Mellan maj och september 2018 kommer Stockholms stad att genomföra ett test med tre olika typer av skyltar anpassade för gångtrafik. De tre alternativen kommer att placeras längs med sträckan av gångstråket Hornstull - Telefonplan från och med maj till och med september. Testet kommer attutvärderas och en skylt kommer att väljas ut som sedan kommer bidra tilltydligare skyltning för gående. Syftet är att öka gångvänligheten.

 

 

 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad