Människor på  ny och bredare gångbana
Fridhemsplan
Projekt Pågående

Gångbana breddas vid Fridhemsplan

Kungsholmen

Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kvarteret Väktaren samt gestaltning, för ökad trivsel och framkomlighet för fotgängare.

Projektfakta

Mer plats för gående och uteserveringar

Vi breddar gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen från dagens 8 till cirka 12,5 meter. Därmed öppnas platsen upp och får en trivsammare torgkänsla. Platsen får nya sittmöbler, befintliga träd ersätts med nya som placeras i möbleringsytan. En ny markbeläggning av betong- och granitplattor anläggs och det blir bättre möjligheter för uteserveringar.

Dessutom förbättras belysningen, nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändar av gångbanan, och det blir nya tryggare gång- och cykelöverfarter över Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan.

Skapar en mer levande miljö vid en viktig knutpunkt

Fridhemsplan är en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Platsen har goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt nav i området och bli Kungsholmens naturliga centrum, med en levande torgmiljö som inbjuder till mänskliga möten. Staden vill därför utveckla området genom att bredda gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen.

Trafikstörande arbeten under maj 2018 

Mittrefugerna på Drottningholmsvägen iordningsställs eftersom arbetet nu går in i sitt slutskede. Måndag och tisdag 21-22 maj är det stor risk för köer. Då utför stadens entreprenör asfaltsarbeten och trafiken styrs med flaggvakter. Onsdag och torsdag 23-24 maj är det ett körfält öppet i varje riktning. Från fredag den 25 maj räknar vi med att kunna öppna upp två körfält i varje riktningen, så att det blir normal framkomlighet.

Färdigt sommaren 2018

Byggstart juni 2017. Arbetet sker i delsträckor och beräknas vara klart sommaren 2018.

Projektet genomförs av Stockholms stad

Staden genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad