Perspektivbild norra Drottninggatan
Illustration Tyréns
Projekt Pågående

Förlängning av Drottninggatans gågata

Norrmalm

På Drottninggatan görs åtgärder för att stärka framkomligheten och attraktiviteten för gående.

Projektfakta

Vad?

På Drottninggatan görs åtgärder för att stärka framkomligheten och attraktiviteten för gående.

  • Trafiksäkerhetsåtgärder som tydliggör prioritet för gående  av Drottninggatans korsningar med Vattugatan, Herkulesgatan, Jakobsgatan, Fredsgatan, Tegnérgatan och Olof Palmes gata
  • Omreglering av Drottninggatan mellan Olof Palmes gata och Apelbergsgatan till förbud mot trafik med fordon
  • Komplettering och översyn av sittplatser för Drottninggatans hela sträckning
  • Komplettering och översyn av sittplatser längs med Norrtullsgatan norr om Odengatan
  • Förlängning av Drottninggatans gågata norrut två kvarter, från Tegnérgatan till Kungstensgatan.

Varför?

Åtgärderna görs för att tydligare prioritera gående. I och med att den permanenta gågatan Drottninggatan förlängs blir det bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående.

När?

Arbetet påbörjades våren 2017. Omskyltning till permanent gågata sker under 2018.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad