Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Malmövägen

Björkhagen

Sammanlagt planeras 35 lägenheter i en sammanhållande L-formad byggnadskropp, vid kvarter Tjockan. Malmövägens sträckning flyttas samtidigt för att skapa en mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen.

Projektfakta

35 lägenheter och mer trafiksäker korsning

Ett flerbostadshus med cirka 35 lägenheter i en L-formad byggnadskropp vid korsningen Malmövägen/Ystadsvägen. För att skapa ett levande kvarter planeras lokaler i bottenvåningen. I samband med planläggningen flyttas en korsning mellan Ystadsvägen och Malmövägen, som genom den nya lösningen rätas upp. På detta sätt bildas en mer trafiksäker lösning för platsen. Sträckan förses också genom planläggningen med gång- och cykelstråk, som förbinder Kärrtorp med Björkhagen. 

Med förslaget tillförs en boendekategori som är underrepresenterad i området idag, nämligen större lägenheter såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och två-rumslägenheter.

Tidplan

  • Exploateringsnämnden markanvisade 2013-02-18 marken till Riksbyggen
  • Start-PM togs fram, andra kvartalet 2015
  • Plansamråd genomfördes 15 november 2016 - 3 januari 2017
  • Granskning planeras preliminärt till juni 2018

Byggaktörer

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i samarbete med byggherren Riksbyggen.

Bildgalleri

Illustrationsplan: Brunnberg & Forshed och LAND Arkitektur.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad