Barn på led på en lekplats dekorerad med tyger i olika färger. Foto: Sandra Lind
Projekt Planerat

Dianaparken rustas upp och utvecklas

Hjorthagen

Dianaparken som ligger högst upp på berget i Hjorthagen vid Dianavägen 17, ska rustas upp och utvecklas.

Projektfakta

Vad?

Lekplatsen rustas upp och gestaltas delvis om för att öppna upp utsikten mot Lidingö och göra den lite lummigare. Lekplatsen kommer att få ny utrustning och fler sittplatser. Inom lekplatsen planteras mindre, blommande träd.

Varför?

Parken ska vara lugn och trygg för lek. Lekytorna är spridda över större delen av parken. Genom att planera om den kan ytorna utnyttjas mer effektivt samtidigt som parken får tydligare och trevligare rumsbildningar. En dialog har hållits på plats och inkomna synpunkter rörde bland annat fler sittplatser i både soliga och skuggiga lägen, förstärkt utsikt. Även mer grönska, gräs och blommor efterfrågades och att den ska utvecklas som samlingsplats för alla åldrar.

När?

Programförslag för upprustning av parken beräknas vara färdigt under senhösten 2017. En presentation av förslaget kommer att hållas den 26 oktober 2017 i Medborgarhuset på Artemisgatan 19. Du som är intresserad är varmt välkommen dit för att ta del av förslaget och delge dina synpunkter. Mellan den 26 oktober till den 18 november kan du även läsa om förslaget och tycka till på Östermalms stadsdelsförvaltnings hemsida. Byggstart sker under våren 2018 och avslutas under hösten 2018. 

Vem?

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad