Illustration av ny vänthall för bussterminal. Väggar är röda och bänkar som befinner sig i mitten av hall är grå/betongfärgade.
Vänthall, vy mot västra entréhallen. Illustration/Link arkitektur
Projekt Planerat

Bussterminal i Katarinaberget

Södermalm

Stadsbyggnadskontoret har inlett ett nytt planarbete för bussterminalen i Katarinaberget. Den formella processen inklusive byggtid beräknas ta 7-8 år. Om detaljplanen vinner laga kraft tar Exploateringskontoret över och en byggfas inleds. Det innebär att en ny bussterminal för Nacka- och Värmdöresenärerna kan vara klar under 2023.

Snabbfakta

Vad?

Den nya bussterminalen byggs med separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekväm, tystare och tryggare resenärsmiljö. Terminalen delas in i två områden, en för ankomst med plats för 6 bussar och en för avgång med 17 hållplatser.

Bussarna kör in till och ut ur terminalen via en tunnel på Stadsgårdsleden i höjd med Fotografiska muséet. Ovanpå tunneln kommer Saltsjöbanans dubbelspår att läggas.

Varför?

Slussen utgör idag och i framtiden en viktig bytespunkt i kollektivtrafiknätet och det är avgörande att hitta en lösning som tillgodoser detta behov.

Trafikförvaltningens utredning visar att en bussterminal i Slussenområdet fortfarande är den bästa lösningen för kommunikationer mellan Nacka och Värmdö och centrala Stockholm. Tunnelbanan till Nacka och en ny bussterminal i Nacka C innebär att kapaciteten i den nya bussterminalen minskar jämfört med den bussterminal som var aktuell i den tidigare planprocessen.

Vem?

Stockholms stad bygger terminalen, SL kommer att äga och drifta den när den är klar.

Handlingar

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Bilder

Illustration av passage mellan vänthall och avgångsplats.
Passage mellan vänthall och avgångsplats. Illustration/Link arkitektur
Illustration över nya bussterminalen i katarinaberget
Bussterminalen i genomsnitt. Illustration/SL
Vision över hur entren till terminalen från Katarinavägen kan se ut.
Ny entré till bussterminalen från Katarinavägen. Illustration/White och Link arkitektur

Kul fakta

 • År 2020

  passerar 37000

  passagerare per dygn

 • Den nya vänthallen blir

  200 meter

  lång och 16 meter bred

 • 69% av dygnets ankommande

  bussar

  kommer stanna vid plats 1 och 2

Frågor och Svar

Kontakt

Fredrik Meurling

Handläggare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad