Vy från tunnelbaneperrongen (Sandellsandberg arkitekter).
Projekt Planerat

Bostadsrätter vid Bandhagen centrum

Bandhagen

Förslaget innebär ca 75 bostadsrätter i ett flerbostadshus vid kvarteret Brandbottnen i Bandhagen centrum.

Inbjudan till samråd

Välkommen att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådet pågår under perioden 20 februari till 3 april 2018. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 20 februari till 3 april 2018 på Tekniska nämndhuset, Lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av ett öppet hus i Bandhagens skola den 7 mars
kl. 17.30-19.30. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 3 april 2018. Ange diarienummer:2016-19354.

Lämna synpunkterna direkt i Bygg- och plantjänsten.

Eller skriv till: Stockholms stadsbyggnadskontor, RegistraturenBox 8314104 20 Stockholm
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoretbehandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Projektfakta

Flerbostadshus vid Trollesundsvägen 

Detaljplanen föreslår byggnationen av ett flerbostadshus med ca 75 bostadsrätter vid Bandhagen centrum. Området ligger i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken, väster om Bandhagens tunnelbanestation. Den föreslagna bebyggelsen får en L-formad huskropp. Den ena delen närmast tunnelbanespåret föreslås bli 7 våningar hög och den andra delen 5 våningar hög. Den lägre delen förses med en gemensam takterrass för de boende. En gemensam innergård anordnas också vänd mot Mosstenabacken. Verksamhetslokaler föreslås i bottenvåningen längs Trollesundsvägen.

Bostäderna är ett välkommet tillskott för att nå 40 000 nya bostäder till år 2020. Syftet med den nya bebyggelsen är att förtäta Bandhagens centrum med bostäder för att bidra till mer liv och rörelse längs Trollesundsvägen.

Tidplan

  • Start-PM: 15 juni 2017
  • Samråd: 20 februari till 3 april 2018
  • Granskning: kvartal två 2018
  • Antagande: kvartal tre 2018

Byggaktör

Wallenstam AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Bildgalleri

Vy från Trollesundsvägen med föreslagen bebyggelse (Sandellsandberg arkitekter).
Vy från Trollesundsvägen med föreslagen bebyggelse (Sandellsandberg arkitekter).
Vy från tunnelbaneperrongen (Sandellsandberg arkitekter).
Ungefärlig avgränsning av det aktuella planområdet.

Kontakt

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stina Bäckström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad