Flygfoto med vy över hus
Flygfoto över Glavsfjorden
Projekt Pågående

Bostadsrätter och förskola vid Rämensvägen

Årsta

I kvarteret Glavsfjorden, mellan tvärbanan och Rämensvägen, byggs 144 lägenheter och en förskola med sex avdelningar. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp.

Projektfakta

144 bostäder och en förskola

Kvarteret Glavsfjorden ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Glavsfjorden, vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen, bygger JM Gavelhusen. Kvarteret med 144 bostadsrätter beräknas vara färdigställt under hösten 2019. En ny friliggande förskola med sex avdelningar kommer också att byggas, med start under 2018.

Bostadsbebyggelsen består av tre huskroppar i fem våningar. Några av husen ligger i sluttningen ner mot spåren och där kommer det att bli sex våningar.

Staden kommer att påbörja arbeten med en parkering och dagvattendamm under början av 2018. I början av 2019 planerar staden att påbörja arbeten med en aktivitetspark och gång- och cykelväg.

JM och SISAB är byggaktörer

JM är byggaktör för lägenheterna i Glavsfjorden.

JM:s webbplats för Gavelhusen

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är byggaktör för förskolan.

Bildgalleri

Vy över hus och innergård. Människor umgås.
Visionsbild för Gavelhusen: Bild: JM
Vy över hus och innergård. Människor umgås.
Visionsbild för Gavelhusen. Bild: JM
Bildvy över väg kantad av träd och hus. Människor som promenerar, cyklar och kör bil.
Visionsbild för Glavsfjorden. Bild: Sweco
Bildvy över förskolegård, gång- och cykelväg och grönska. Människor cyklar, leker och promenerar.
Visionsbild för förskola i Glavsfjorden. Bild: Sweco
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Walid Osman Gulai

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad