Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Projekt Pågående

Bostäder och ny förskola vid Arlabacken

Årsta

Byggandet pågår för fullt i Årstastråkets första etapp, Arlabacken. När området är klart kommer det att finnas 500 nya lägenheter och en ny förskola med sex avdelningar här.

Projektfakta

Staden utför mark- och gatuarbeten

Just nu pågår arbeten på flera ställen i området. Det medför vissa störningar för dig som bor i närheten. Vi gör vårt bästa för att minimera dem.

Under våren 2018 kommer staden att påbörja finplaneringen i området. Finplanering innebär att vi färdigställer platsen. Vi kommer till exempel att lägga kantsten och göra planteringar. Finplaneringen beräknas ta cirka två år. Arbetet med finplanering inleds vid Årstavägen och Arlabacken. Sist att färdigställas blir Johanneshovsvägen från och med rondellen fram till gränsen för Årstastråkets första etapp, i höjd med Linde station.

Längst Johanneshovsvägen har staden byggt en arbetsgatan och lagt rör och ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme. Årstavägen är färdigrenoverad och har öppnats igen.

JM:s bostadsrätter

JM har byggt 181 nya bostadsrätter i Lindes backe. Hela kvarteret är klart och inflyttat.

I kvarteret Mejeriet, på östra sidan av Johanneshovsvägen, bygger JM 76 bostadsrätter. Inflyttning har startat och pågår till och med mars 2018.

JM:s kvarter Mejeriet

I JM:s tredje kvarter, Lindes terrass, påbörjades inflyttning under november 2017. Pågår till och med mars 2018.

JM:s kvarter Lindes terrass

Vid intresse av bostadsrätterna, kontakta byggaktören.

Familjebostäders hyresrätter

Familjebostäder ska bygga 187 hyreslägenheter längs med Johanneshovsvägen, vid Linde station. Under hösten 2015 gjordes markförberedande arbeten. Familjebostäders entreprenör Serneke är på plats för att bygga bostadshusen.

Familjebostäders hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Bildgalleri

Bild på gata kantad av träd och hus. Bilar kör på gatan och människor promenerar.
Visionsbild på Mejeriet. Illustration: JM
Bild på rött hus med balkonger. På gatan framför cyklar och promenerar människor.
Visionsbild på Lindes terrass. Illustration: JM
Bild på gata med cyklar, människor och bilar. Gatan kantas av träd och hus
Visionsbild på Lindes backe. Illustration: JM
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad
Flygvy över flera husbyggnationer.
Flygfoto från september 2017 över byggnationen i Årstastråket etapp 1. Foto: Stockholms stad

  1. Lindes backe, JM, 181 bostäder. Färdigställd och inflyttad.
  2. Linde station, Familjebostäder, 187 bostäder.
  3. Mejeriet, JM, 76 bostäder, inflytt tidigast i början av 2018. Förskola med sex avdelningar i stadens regi, beräknas öppna i början av 2018.
  4. Lindes terrass, JM, 60 bostäder, preliminär inflyttning i början av 2018.

Kontakt

Stefan Carlen

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad