Perspektivbild. Vy från söder
Vy från söder Bild: Arkitektstudio Witte
Projekt Pågående

Bostäder och gruppboende i Svedmyra

Stureby

En villa rivs och ersätts av sex nya bostadshus och ett gruppboende vid Svedmyra tunnelbanestation.

Projektfakta

Vad?

Villan rivs och ersätts av sex nya bostadshus med 150 nya bostadsrätter samt ett gruppboende med sex lägenheter. Placeringen av husen skapar en bullerskyddad innergård.

Under husen och en del av gården placeras ett garage.

Varför?

Planförslaget, Gamlebo 5, bidrar till att öka bostadsutbudet i Stockholm i ett område med bra kollektivtrafik, där det finns bra service och där det ändå är nära till natur. Stadsdelsförvaltningen har även efterfrågat ett gruppboende, som med detta förslag blir verklighet.

När?

Laga kraft 2016-07-20. 

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen vunnit laga kraft.

Byggherre

  • Besqab
  • HSB Bostad är byggherrar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Allmänna planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Vid frågor om planärenden, planprocessen eller detaljplaneprojekt.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad